Zarząd

Prezes Zarządu - Karol Wenta

Wiceprezes Zarządu - Dariusz Płotka